Tools

gesprekskaarten en ontwikkelkwartet

6 Redenen om mensen met een (arbeids)beperking in dienst te nemen

1.    Hoge motivatie
       Werknemers met een beperking zijn vaak extra gemotiveerd om aan het werk te gaan. Ze moeten immers vaak veel tegenslag overwinnen,          waardoor ze veel doorzettingsvermogen kweken. Voor hen is werken bovendien erg belangrijk om erbij te horen, om normaal deel te nemen        aan de maatschappij. Ze zullen hun baan niet snel op het spel zetten.

2.    Interessante capaciteiten
       Mensen met een arbeidsbeperking hebben juist vanwege hun beperking vaak extra competenties. Vanuit hun dagelijks leven leren zij      

       bijvoorbeeld probleemoplossend te denken.

3.    Positieve invloed
       Veel werkgevers zeggen dat mensen met beperkingen de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden. Een werkgever:

       "Wij hebben verschillende mensen met een beperking in dienst. Dat heeft een positief effect op het andere personeel."

       Ook ervaren werkgevers vaak voldoening als ze erin slagen iemand met beperkingen zo te laten functioneren op het werk, dat het voor

       beide partijen positief uitvalt.

 

4.    Imago
       Als uw bedrijf een sociaal karakter toont door mensen met een beperking, of grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, draagt dat        bij aan uw goede naam. Het kan de aantrekkelijkheid van uw bedrijf vergroten voor potentiële werknemers.

5.    Maatschappelijk betrokken ondernemen
       Steeds meer bedrijven realiseren zich dat ondernemen niet alleen een kwestie is van geld, maar ook van waarden. Waarden zoals een                gezonde en uitdagende werkomgeving, zorg voor het milieu en mensen- en arbeidsrechten. Het in dienst nemen van mensen met een                  beperking kan een invulling zijn van maatschappelijk betrokken ondernemen.

6.    Subsidieregelingen

       Er zijn allerlei financiële regelingen die het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijk maken.

Snel naar:

Glintz

m.vanderzaag@glintz.nl

06 - 42 43 36 46

Postadres:

Lyra 14 

3328 NE Dordrecht

KvK 62571001

© 2016 | Glintz

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon