Snel naar:

Glintz

m.vanderzaag@glintz.nl

06 - 42 43 36 46

Postadres:

Lyra 14 

3328 NE Dordrecht

KvK 62571001

© 2016 | Glintz

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

Participeren starten

Mensen mee laten doen  

Startkwalificaties

Vast contactpersoon

Administratie 

Van ideaal naar realisatie

Glintz gaat met u in gesprek over uw ideaal en doelstelling van het leerwerkbedrijf. Welke werkzaamheden worden geboden? Wat zijn de kansen die u als leerwerkbedrijf heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden? Aan welke doelgroepen zou u plek willen bieden?

Startkwalificaties

Glintz helpt u bij het inzicht krijgen over de mogelijkheden van participeren uw bedrijf door te analyseren wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn. Glintz vraagt benodigde startkwalificaties aan die u nodig hebt om met participeren te starten. Hierbij moet u denken aan aanvraag erkend leerwerkbedrijf, het schrijven van projectvoorstel tot het in kaart brengen van de werkprocessen binnen uw bedrijf. Glintz ontzorgt u hierin.

 

Glintz als vast contactpersoon

Glintz is uw vaste contactpersoon naar gemeente en andere betrokken instanties. Periodiek draagt Glintz zorg voor de rapportages naar de betreffende instanties over de ontwikkeling van de participerende medewerkers. Middels een format die Glintz ontwikkelt heeft kunt u deze gegevens vastleggen en voor rapportage gebruiken. 

Verder ontvangt u een factsheet waarin o.a. staat wat er van u als bedrijf verwacht wordt in de begeleiding van de participant.

 

Administratie

Nadat de benodigde startkwalificaties duidelijk en, indien van toepassing aangevraagd zijn, helpt Glintz bij het opzetten van een overzichtelijke administratie die voldoet aan de eisen van de Sociale Dienst. U krijgt inzicht in:

- bij te houden gegevens;

- periodieke facturatie;

- voorwaarden participeren;

- loonkostensubsidie;

- facturatie.

Glintz zorgt ervoor dat u met dit systeem kunt werken door u en uw personeel hierover te informeren.

 

Indien gewenst verzorgt Glintz workshops en trainingen voor personeel van het leerwerkbedrijf. Denk aan voorbereiding van medewerkers op participatie en overdracht van beheer. 

Resultaat: participeren kan beginnen!

Ook starten met participeren?

Bel 06 - 42 43 36 46 of mail naar m.vanderzaag@glintz.nl.

Ik help u met de benodigde stappen!