Snel naar:

Glintz

m.vanderzaag@glintz.nl

06 - 42 43 36 46

Postadres:

Lyra 14 

3328 NE Dordrecht

KvK 62571001

© 2016 | Glintz

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

Over Glintz

Stralen. Schitteren. Opvallen en gezien worden… wie wil dat nou niet. Persoonlijke aandacht, een luisterend oor en praktische adviezen op het gebied van participatie maken het mogelijk. En het werkt!  Het resultaat: mensen (her)winnen aan zelfvertrouwen. Ze schitteren. Dat is waar het om gaat. Zowel de participatie deelnemers áls de medewerkers van leerwerkbedrijven. Glintz zorgt voor een stralend effect. 

Ik ben Mirjam van der Zaag en vind dat iedereen ertoe doet in de wereld. Iedereen verdient een kans in onze maatschappij. En soms wel meerdere kansen. Met een dochter met een verstandelijke beperking ken ik het belang van ‘ertoe doen’. Meedoen met de talenten die je hebt. Kijken wat iemand kan, in plaats van wat iemand niet kan. 

 

Vanaf 2015 zet ik met mijn bedrijf Glintz mijn ervaring en kennis in om eigenaren van leerwerkbedrijven te ondersteunen bij de stappen die je moet nemen om leerwerkbedrijf te worden of verbeteringen door te voeren zodat mensen nog beter begeleid kunnen worden. Ik draag hiermee een steentje bij aan het creëren van plekken waar mensen mogen zijn of kunnen groeien.

In 1994 studeerde ik af aan de opleiding Facilitaire Dienstverlening. Daarna ben ik in verschillende functies werkzaam geweest. Van hoofd interne dienst tot receptioniste en manager van een sociaal buurtrestaurant. Als rode draad waren het maatschappelijke organisaties waar ik me als een vis in het water voelde. Door een plek te bieden waar mensen weer konden wennen aan een dagritme en werkstructuur zag ik mensen winnen aan zelfvertrouwen waardoor ze weer gingen stralen.

Dat is waar ik het voor doe! 

Visie

Mijn visie "Je doet er toe en wordt gezien" vormt de basis van de werkzaamheden die ik met Glintz uitvoer. Mee doen in de maatschappij is één van de manieren om "er toe te doen" en "gezien te worden". Ook mensen met beperkingen kunnen hun steentje bijdragen. Om dit mogelijk te maken is de participatiewet in 2015 in het leven geroepen. Deze wet moet het mogelijk maken om mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt mee te laten doen. Glintz zet zich in om leerwerkbedrijven bij te staan het participeren te organiseren binnen hun bedrijf, zodat mensen mee doen met onze maatschappij en "er toe doen".

Missie

Glintz ondersteunt leerwerkbedrijven die onvoldoende grip hebben op of nog geen ervaring hebben met alle belangrijke zaken rondom participatie. Door deze zaken inzichtelijk te maken, structuur aan te brengen en een goede en

professionele participatieadministratie op te zetten kunnen zaken goed gemonitord worden, zijn er voldoende controlemogelijkheden en

krijgen zij weer grip op de situatie.

Of het nu gaat om het opstarten, optimaliseren of onderhouden van het participatieproces.

Glintz helpt bij het opzetten, verbeteren en/of beheren van de administratie en processen rondom participatie bij leerwerkbedrijven, zodat zij grip op de situatie krijgen en hun deelnemers (weer) gaan stralen.

6 Redenen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen

1.    Hoge motivatie
       Werknemers met een beperking zijn vaak extra gemotiveerd om aan het werk te gaan. Ze moeten immers vaak veel tegenslag overwinnen,          waardoor ze veel doorzettingsvermogen kweken. Voor hen is werken bovendien erg belangrijk om erbij te horen, om normaal deel te nemen        aan de maatschappij. Ze zullen hun baan niet snel op het spel zetten.

2.    Interessante capaciteiten
       Mensen met een arbeidsbeperking hebben juist vanwege hun beperking vaak extra competenties. Vanuit hun dagelijks leven leren zij      

       bijvoorbeeld probleemoplossend te denken.

3.    Positieve invloed
       Veel werkgevers zeggen dat mensen met beperkingen de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden. Een werkgever:

       "Wij hebben verschillende mensen met een beperking in dienst. Dat heeft een positief effect op het andere personeel."

       Ook ervaren werkgevers vaak voldoening als ze erin slagen iemand met beperkingen zo te laten functioneren op het werk, dat het voor

       beide partijen positief uitvalt.

 

4.    Imago
       Als uw bedrijf een sociaal karakter toont door mensen met een beperking, of grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, draagt dat        bij aan uw goede naam. Het kan de aantrekkelijkheid van uw bedrijf vergroten voor potentiële werknemers.

5.    Maatschappelijk betrokken ondernemen
       Steeds meer bedrijven realiseren zich dat ondernemen niet alleen een kwestie is van geld, maar ook van waarden. Waarden zoals een                gezonde en uitdagende werkomgeving, zorg voor het milieu en mensen- en arbeidsrechten. Het in dienst nemen van mensen met een                  beperking kan een invulling zijn van maatschappelijk betrokken ondernemen.

6.    Subsidieregelingen

       Er zijn allerlei financiële regelingen die het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijk maken.

 

Meer informatie over sociaal ondernemen?  

Bel 06 - 42 43 36 46 of mail naar m.vanderzaag@glintz.nl.

Ik help u met de benodigde stappen!